Síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztésének bemutatása

A fejlesztés Magyarország síkvidéki területeit érinti, amelyek hazánk területének mintegy 45 százalékát teszik ki. Ezeken a kis esésű területeken, a felszínen lefolyó víz sebessége igen csekély, a vízmozgás fékezett, elvezetése nehézségekbe ütközik. Ilyen helyeken a víz természetes körülmények között visszamarad a mélyedésekben és csak mesterséges eszközökkel, létesítményekkel lehet gondoskodni az elvezetéséről. Káros víz – belvíz – akkor keletkezik a talaj felső rétegében, ha a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek, jellemzője, hogy helyben képződik a kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási tényezők hatására: hirtelen hóolvadásból, csapadékból, de keletkezhet magas talajvízállásból is, amikor a talajvíz kilép a felszínre. 
A síkvidéki vízrendezési tevékenység nemcsak a belvizek elleni védekezést, a levezetés feladatait foglalja magában. A belvizes és a vízhiányos időszakok váltakozása miatt egyre jobban előtérbe kerül a belvízgazdálkodás. Lényege, hogy a vízrendezési művek célszerű üzemeltetésével a levezetés szabályozható, késleltethető, a belvizek medertározással, övgátolt legelőkön, belvíztározókban visszatarthatók. 
A projekt célja Magyarország síkvidéki területein a vízvisszatartás fejlesztésével, a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, a vízháztartás javítása a társadalmi, gazdasági, ökológiai és mikroklimatikus előnyök érdekében. Cél tehát a vízhasználattal és vízbevezetéssel összefüggő társadalmi-gazdasági igények kielégítése, figyelembe véve az ökológiai szempontokat is. 
A vízvisszatartás fejlesztése segíti a klímaváltozás káros hatásainak mérséklését és csökkenti a vízzel kapcsolatos kockázatokat. A 2016-2018 között készült síkvidéki tározás-fejlesztési tanulmánytervek alapján, mely 22 helyszínen vizsgálta síkvidéki vízvisszatartási lehetőségek megvalósítását, fejlesztését. Szakmai sorrend felállítását követően jelen előkészítési projekt keretében 7 síkvidéki vízpótló és tározási fejlesztés előkészítése történik meg. A fejlesztések 3 vízügyi igazgatóság (Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság) területén új tározók létesítését és meglévő holtágak és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját célozzák, melyek összesített víztározási kapacitása meghaladja a 24 millió köbmétert. 
A projektben érintett síkvidéki vízpótló és tározási célú fejlesztések az alábbiak: 
1.        K-V-3. tározó fejlesztése 
2.        K-V-1. tározó fejlesztése 
3.        Félhalmi-holtág fejlesztése 
4.        Tiszaderzs-Tiszaszőlősi Holt-Tisza fejlesztése 
5.        Álomzugi IV. többcélú tározó fejlesztése II.-III. ütem megvalósítása 
6.        Alcsi Holt-Tisza fejlesztése 
7.        Peresi-holtág fejlesztése 

Megszakítás