A konzorcium tagjai

Tagok

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

A TIVIZIG működési területe magába foglalja teljes Hajdú-Bihar megyét, és a környező négy megye kisebb térségeit. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén a következő jelentősebb vízfolyások találhatók: – Tisza, – Berettyó, – Sebes-Körös, – Hortobágy-Berettyó.

Az Igazgatóság működési területe 7021 km2, ebből belvízzel veszélyeztetett 6912 km2. Az év egészében állandó feladatot jelent a működési területen található 348 km hosszú árvízvédelmi töltés, a 3771,9 km hosszú belvíz, a 392 kilométeres térségi vízpótló, vízellátó csatornahálózat kezelése, működtetése, fejlesztése. A védelmi biztonságot 83 millió köbméteres árvízvédelmi szükségtározó, 118 m3/s-os beépített szivattyútelepi, 24,29 m3/s-os hordozható szivattyútelepi kapacitás, valamint 80 millió m3-es belvízvédelmi célú tározó térfogat biztosítja.

Tagok

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A szolnoki székhelyű Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) 7180 négyzetkilométeres működési területe a Tisza hazai szakaszának középső részén, szinte teljes egészében az Alföld síkvidékén helyezkedik el, magába foglalja Jász-Nagykun-Szolnok megye túlnyomó részét, Pest és Heves megyék déli körzetét, valamint Bács-Kiskun megye észak-keleti szegletét. A síkvidéki jellegből eredően a vízgazdálkodási létesítmények (csatornák, töltések, zsilipek, stb.) fajlagos sűrűsége duplája az országosnak.

Tagok

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a dél-alföldi régióban a Sebes-Körös bal parti, a Berettyó és Hortobágy-Berettyó közötti, valamint a Fehér-, Fekete-, Kettős- és Hármas-Körös menti területeken 4108 km² működési területen látja el az állami vízgazdálkodási feladatokat.

A térségfejlesztés szempontjából kiemelt feladatuk a vízgazdálkodási koncepciók készítése, összehangolása. Gazdálkodnak a felszíni és felszín alatti vízkészletekkel, végzik ezek térbeli, időbeli, mennyiségi és minőségi számbavételét és elosztását.

Megszakítás